Over ons

Stedenband Dordrecht Nederland - Dordrecht Zuid-Afrika, opgericht in 2005, voert projecten uit in en met het Zuid-Afrikaanse Dordrecht. Het doel is om de bewoners van de beide Dordrechten met elkaar in contact te brengen, van elkaar te leren en elkaar zo mogelijk te ondersteunen. 

De stedenband werkt nauw samen met partners in Dordrecht Zuid-Afrika. Die partners zijn verenigd in een forum. Daarin zijn verschillende partijen vertegenwoordigd. Binnen het forum zijn twee sleutelfiguren in Dordrecht Zuid-Afrika (een maatschappeijk werkster en een wijkverpleegkundige) de contactpersonen voor de stedenband in Dordrecht Nederland. Vanuit Nederland worden regelmatig de contactpersonen en de projecten in Dordrecht Zuid-Afrika bezocht.

De stichting werkt samen met de Gemeente Dordrecht. Die heeft al sinds eind jaren '80 van de vorige eeuw contacten met Zuid-Afrika. In 1994 kwamen er gemeentelijke banden met de plaats Dordrecht in Zuid-Afrika. De accenten liggen hier op uitwisseling en ondersteuning in de sfeer van wonen, werken, gezondheidszorg en afvalverwerking. De contacten lopen via de Gemeente Emahlahleni, waarbinnen het Zuid-Afrikaanse Dordrecht is komen te liggen. Sinds 2006 heeft het Nederlandse Dordrecht een officiële stedenband met Emalahleni/Dordrecht. De stichting en de Gemeente Dordrecht werken waar nuttig en nodig samen en houden elkaar op de hoogte van elkaars activiteiten.

Wil u bijdragen aan één van onze projecten? Graag!

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL03INGB0002189547 t.n.v. Stichting Dordrecht ZH - Dordrecht ZA / Emalahleni te Dordrecht

Voor meer informatie:

Stichting

Bestuursleden
Kees Vos, voorzitter 
Jan Janssen, secretaris 
Floor Fluit, penningmeester 
Sonja van Oeveren, bestuurslid 
Ineke van der Heiden, bestuurslid 
Merlijn Timmers is coördinator van de stichting 

De stichting wordt gerund door vrijwilligers zonder vergoeding. De stichting heeft geen personeel in dienst, maar huurt een ZZP-er in voor bepaalde werkzaamheden. 

Beleidsplan van de stichting. 

Fiscaal nummer is 8144 27 996.